دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 1-93 
6. تحلیل قابلیت دسترسی ماشین آلات معدنی درمعدن مس سونگون

صفحه 61-72

علی نوری‌قراحسنلو؛ رضا خالوکاکایی؛ محمد عطایی؛ سعید فطورچی