اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 392
تعداد پذیرش 126
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 153

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 14
تعداد مقالات 125
تعداد مشاهده مقاله 42831
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 81053
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 6 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 81 روز
متوسط زمان داوری 26 روز
متوسط زمان پذیرش 259 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 78 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 38 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 61 روز
درصد پذیرش 32 %