اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 444
تعداد پذیرش 149
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 189

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 17
تعداد مقالات 150
تعداد مشاهده مقاله 48882
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 97891
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 6 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 83 روز
متوسط زمان داوری 28 روز
متوسط زمان پذیرش 293 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 84 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 33 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 53 روز
درصد پذیرش 34 %