اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 419
تعداد پذیرش 128
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 170

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 15
تعداد مقالات 136
تعداد مشاهده مقاله 46023
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 90279
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 6 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 82 روز
متوسط زمان داوری 27 روز
متوسط زمان پذیرش 281 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 80 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 34 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 58 روز
درصد پذیرش 31 %