دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-85 
3. امکان‌سنجی انتقال باطله‌های معدن روباز انگوران از طریق حفریات موجود زیرزمینی

صفحه 25-38

عباس تدین منصوری؛ رضا شکور شهابی؛ فرهاد صمیمی نمین؛ محمد حسین خانی خرشکی؛ بهمن کارگر


6. بررسی امکان کاهش گوگرد کانسنگ آهن معدن سورک

صفحه 67-74

فاطمه شجاع؛ محمود عبدالهی؛ امیر اسکانلو