اطلاعات آماری نشریه 

تاریخ اولین انتشار 2016
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 28
تعداد مشاهده مقاله 109,358
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 189,350
نسبت مشاهده بر مقاله 457.56
نسبت دریافت فایل بر مقاله 792.26
تعداد مقالات ارسال شده 641
درصد پذیرش 36
زمان پذیرش (روز) 211
تعداد پایگاه های نمایه شده 7
تعداد داوران 438

مهندسی منابع معدنی، فصلنامه ای با دسترسی باز (به متن مقالات) است که از سیاست داوری تخصصی دو سو ناشناس در بررسی مقالات استفاده نموده و به مباحث مهم و اساسی حوزه " مهندسی معدن و نفت " می پردازد. این نشریه در بررسی و انتشار مقالات علمی از اصول و معیارهای کمیته اخلاق نشر (COPE) پیروی می نماید. همه مقالات ارسالی توسط نرم افزار مشابهت یاب همیاب بررسی می شوند تا از اصالت آنها اطمینان حاصل شود و پس از آن توسط داوران معتبر و مجرب به دقت مورد ارزیابی قرار می گیرند. در این نشریه مقالات  پژوهشی، یادداشت فنی در محورهای موضوعی نشریه، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.  این نشریه بر اساس نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره3/18/308602 مورخ 1396/12/26 مجوز علمی- پژوهشی را از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دریافت نموده است. (مطالعه بیشتر)

 

شماره جاری: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 28، تیر 1402، صفحه 1-153 

ابر واژگان