اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 507
تعداد پذیرش 145
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 222
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 19

مقالات منتشر شده (از سال 1394)
تعداد دوره‌ها 6
تعداد شماره‌ها 19
تعداد مقالات 179
تعداد مشاهده مقاله 63320
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 126810
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 6 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 85 روز
متوسط زمان داوری 28 روز
متوسط زمان پذیرش 310 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 85 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 31 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 49 روز
درصد پذیرش 29 %