پرسش‌های متداول

فایلهای ارسالی برای دفتر مجله چه فرمتی باید داشته باشد؟

فایل های مجاز برای فایل اصلی مقاله: PDF,Docx,Doc می باشند.

روند داوری مقاله در مجله چگونه است؟

1- ارسال مقاله توسط سامانه
2- بازنگری اولیه توسط سردبیر و دبیر تخصصی
3- انتخاب داور بصورت الکترونیکی
4- ارسال مقاله همزمان به سه داور
5- دریافت نتایج داوری و بررسی توسط سردبیر و هیات دبیران
6- اعلام نتایج داوری به نویسنده
7- اعمال موارد خواسته شده داوران توسط نویسنده
8- ارسال مقاله به داور نهایی
9- پذیرش یا رد مقاله

زمان داوری تا پذیرش مقاله چه مدت به طول می‌انجامد؟

برای هر مقاله مدت زمان داوری سه هفته تا یک ماه درنظر گرفته شده و زمان اصلاح مقاله توسط مؤلف و ارسال مجدد حداکثر 1 ماه پیش‌بینی شده است. در صورت نیاز به داوری مجدد و احتساب یک ماه برای داوری مقاله اصلاح‌شده و بازبینی مؤلف، کمترین زمان تخمینی برای یک مقاله از دریافت تا پذیرش حدود 3 ماه است.

آیا پذیرش مقاله در فصلنامه هزینه دارد؟

خیر

آیا تکمیل فرم تعهد نامه چاپ مقاله ضروری است؟

بله