کلیدواژه‌ها = فلوتاسیون
تعداد مقالات: 5
1. بررسی پارامترهای موثر بر فلوتاسیون کانی کربناته سرب در مقیاس آزمایشگاهی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 87-103

10.30479/jmre.2019.9578.1195

معبود عسگری مهرآبادی؛ محمد کارآموزیان


3. افزایش بازیابی روی در مدار فلوتاسیون کانسنگ سرب و روی باما با بهبود توزیع مواد شیمیایی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 93-106

10.30479/jmre.2019.1585

مجید مهدوی امین؛ غلامعباس پارساپور؛ عبدالرحیم فروتن


4. سولفورزدایی کنسانتره سنگ ‌آهن سنگان به روش فلوتاسیون

دوره 3، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 77-86

10.30479/jmre.2018.1523

سپیده جوانشیر؛ محمد مسینایی؛ محمد توکلی


5. بررسی پیش تغلیظ کانسنگ طلای موته با روش فلوتاسیون

دوره 2، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 45-51

وفادار رئیسی؛ محمود عبدالهی؛ محمدرضا خالصی