بهینه سازی پارامترهای موثر بر فروشویی اسیدی فلزات باارزش از ضایعات باتری های لیتیومی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی، گروه مهندسی معدن، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین

2 دانشیار، گروه مهندسی معدن، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین

3 استادیار، گروه مهندسی معدن، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان(عج)، کرمان

10.30479/jmre.2020.11943.1329

چکیده

باتری‌های مصرف‌شده لیتیم-یون، حاوی فلزات باارزش (لیتیم، کبالت، منگنز و نیکل) و ترکیبات آلی سمی بوده و به همین دلیل بازیافت آنها به‌معنای بازیابی و تولید فلزات باارزش از منابع عظیم ثانویه و هم‎چنین رعایت الزامات زیست‌محیطی است. در این مطالعه به‌منظور انحلال فلزات حاصله از باتری‌های مصرف‌شده لیتیم–یون از روش هیدرومتالورژی دو مرحله‎ای شامل پیش‌فرآوری و لیچینگ فلزات باارزش استفاده‌شده است. در مرحله پیش‌فرآوری به خنثی‌سازی، خردایش و جداسازی اجزای مختلف باتری‌های لیتیم–یون پرداخته شد. سپس، فرآیند انحلال فلزات باارزش  آنها با استفاده از استیک اسید (اسید آلی) و سولفوریک اسید (اسید معدنی) به‌عنوان عامل انحلال و هیدروژن پراکساید به‌عنوان عامل کاهنده، موردبررسی قرار گرفت. از دیگر معیارهای موردمطالعه برای بهینه‌سازی شرایط آزمایش، می‌توان به غلظت اسید، غلظت هیدروژن پراکساید، نسبت جامد به مایع، مدت‌زمان و دما اشاره کرد. بازیابی فلزات لیتیم، کبالت، منگنز و نیکل در شرایط بهینه آزمایش و حضور اسیدسولفوریک 2 مولار،  دمای 60 درجه سانتی‌گراد، مدت‌زمان 80 دقیقه، غلظت 4 درصد حجمی هیدروژن پراکساید و نسبت جامد به مایع 30 گرم برلیتر به‌ترتیب برابر با 40/98‌%، 99‌%، 53/97‌% و 78/96‌% حاصل شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimization of Effective Parameters on Acidic Leaching of Valuable Metals from Spent Li-Ion Batteries

نویسندگان [English]

  • E. Asadi Dalini 1
  • Gh.R. Karimi 2
  • S. Zandevakili 3
1 M.Sc Student, Dept. of Mining Engineering, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
2 Associate Professor, Dept. of Mining Engineering, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
3 Assistant Professor, Dept. of Mining Engineering, Vali-e-Asr University of Rafsanjan, Kerman, Iran
چکیده [English]

The spent lithium-ion batteries contain valuable metals (lithium, cobalt, manganese and nickel) and organic compounds that recycle of these batteries, means recovery and production of valuable metals from huge secondary sources as well as environmental requirements. In this paper, hydrometallurgy technique was used in two steps (pretreatment, leaching of valuable metals) to dissolve the metals from spent lithium-ion batteries. In the pretreatment step, neutralized, fragmentation and separation of the various compound of spent lithium-ion batteries were investigated. Then, the dissolution of valuable metals from spent lithium-ion batteries using acetic acid (organic acid) and sulfuric acid (mineral acid) was investigated as the dissolution agent and hydrogen acid as the reducing agent. Other studied parameters are used to optimize the experimental conditions include acid concentration, hydrogen peroxide concentration, solid to liquid ratio, time and temperature. Leaching efficiency of lithium, cobalt, manganese and nickel metals under optimum test conditions in the presence of 2 M sulfuric acid, 60 °C, 80 min, 4% v/v hydrogen peroxide, and solid to liquid ratio of 30 g/L, respectively, %98.40, %99, %97.53 and %96.78 were obtained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lithium-ion batteries
  • Hydrometallurgy technique
  • Recycling
  • Valuable metals
  • Leaching