برآورد پتانسیل هیدروکربن زایی به وسیله پارامترهای سینتیکی و آنالیز پیرولیز راک-اول 6 سازند سرچاهان و میان لایه های زغالی سازندهای فراقون در ناحیه فارس ساحلی و خلیج فارس

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، پردیس علوم و فناوری های نوین، دانشکده مهندسی نفت، دانشگاه سمنان، سمنان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، پردیس علوم و فناوری های نوین، دانشکده مهندسی نفت، دانشگاه سمنان، سمنان

3 استاد، دانشکده نفت، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، تهران

چکیده

مطالعات سنگ منشا یکی از مسایل کلیدی در فعالیت‌های اکتشاف نفت است، یکی از روش‌های استاندارد برآورد مقدار هیدروکربن تولیدی، تعیین پارامترهای سینتیکی و آنالیز پیرولیز راک- اول از نمونه‌های سنگ منشا است. در این مقاله با استفاده از آنالیز دستگاه راک- اول6، به ‌بررسی توان هیدروکربن‌زایی و بلوغ ماده آلی سازندهای سرچاهان و فراقون به دلیل وجود میان لایه‌های شیلی و زغالی در این سازندها در منطقه خلیج‌‌فارس و فارس ساحلی پرداخته می‌شود. نتایج آنالیز پیرولیز راک- اول نشان می‌دهد سازند سرچاهان در انتهای پنجره‌ نفتی و سازند فراقون در ابتدای پنجره نفتی قرار دارند. سازند سرچاهان دارای کروژن نوع П/Ш ، П  و سازند فراقون دارای کروژن نوع Ш است. با توجه به توزیع انرژی فعالسازی، سازند سرچاهان دارای کروژن نوع П و مقدار انرژی فعال‌سازی آن بین 52-48 کیلوکالری بر مول و سازند فراقون دارای کروژن نوع Ш و مقدار انرژی فعال‌سازی آن بین 60-40 کیلوکالری بر مول است. بر اساس روند پراکندگی نمونه‌های مورد مطالعه مشخص شد که سازند سرچاهان به سمت فارس ساحلی و سازند فراقون (میان لایه های زغالی این سازند) از جنوب ایران به سمت بخش مرکزی خلیج‌‌فارس از نظر وجود ماده آلی غنی‌تر شده است و میزان بلوغ افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determination and Estimation of Hydrocarbon Potential by Calculating Kinetic Parameters and Rock-Eval 6 Pyrolysis Analysis in Sarchahan Formation and Coal Inter-Layers of Faraghoun Formations in Coastal Fars and Persian Gulf, Iran

نویسندگان [English]

  • M.H. Saberi 1
  • Y. Jalilian 2
  • A.R. Rabbani 3
1 Assistant Professor, New Technology Campus, Dept. of Petroleum Engineering, Semnan University, Semnan, Iran
2 M.Sc Student, New Technology Campus, Dept. of Petroleum Engineering, Semnan University, Semnan, Iran
3 Professor, Dept. of Petroleum Engineering, Amirkabir University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This paper aims to investigate the hydrocarbon potential and organic matter maturity of Sarchahan and Faraghun formations between  coal layers. To do this, we implemented the kinetic parameter and Rock-Eval 6 Pyrolysis analysis methods. Results showed that moving toward the coastal Fars (Sarchahan Formation) and from south of Iran to the central part of Fars bay (Faraghun Formation), there is an increase in the maturity of the organic matter.

کلیدواژه‌ها [English]

  • HYDROCARBON POTENTIAL
  • Source Rock
  • Faraghun and Sarchahan formations