بررسی نقش صنعت معدنکاری و منابع معدنی در توسعه پایدار کشور

نویسنده

استادیار، گروه مهندسی معدن و مواد، دانشگاه صنعتی ارومیه، ارومیه

چکیده

معدنکاری و صنایع وابسته به آن، اگرچه نقش ارزشمند و مثبتی در مولفه­ های اقتصادی و اجتماعی توسعه پایدار با ایجاد اشتغال و تولید ثروت دارد اما از جهت نقش آن در مولفه سوم توسعه پایدار، یعنی محیط زیست با انتقادهایی روبه­ رو  است. همچنین با توجه به نیاز روزافزون جامعه جهانی به مواد معدنی، صنعت معدنکاری برای ادامه فعالیت ­های خود با چالش ­هایی روبه ­رو است که از جمله آن­ها می­ توان به بازیابی کانی­ ها و فلزات، حفظ محیط زیست و مسوولیت اجتماعی آن اشاره کرد. در کشورهای در حال توسعه به ویژه ایران که دارای منابع غنی معدنی است، در صورتیکه به مولفه­ های توسعه پایدار در صنعت معدنکاری توجه نشود، نه ­تنها سبب پیشرفت نمی­شود بلکهباعث عقب ­ماندگی اجتماعی و اقتصادی می­ شود. در این مطالعه به مفهوم و اهمیت توسعه پایدار در زمینه معدنکاری و منابع معدنی پرداخته می ­شود. در ابتدا چالش­ های این صنعت برای دستیابی به توسعه مبتنی بر مولفه ­های توسعه پایدار و در ادامه وضعیت موجود صنعت معدنکاری کشور در راستای مولفه ­های توسعه پایدار برسی می­ شود. در پایان با مطالعه موردی چند معدن که با مولفه­ های توسعه پایدار با چالش­ هایی مواجهه بوده ­اند، چارچوب کلی برای شرکت­های معدنی که در جستجو فعالیت­های پایدار خود هستند، ارایه می­­ شود. صنعت معدنکاری در ایران برای تداوم نقش خود نیازمند طراحی ابزارهای مدیریتی صحیح در زمینه محیط زیست، استفاده از فن­آوری­ های پاک و آموزش  نیروی کار است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of mining industry and mineral resources in sustainable development of Iran

نویسنده [English]

  • R. Poormirzaee
Assistant Professor, Dept. of Mining and Material Engineering, Urmia University of Technology, Urmia
چکیده [English]

The mining industry and related disciplines play an important role in economic and social components of sustainable development (SD) by generating employment and wealth. However, in regard to the environmental component there are a few criticisms. Also, by taking the  growth in demand for mineral resources into account the mining industry is facing some challenges, e.g. minerals and metals recycling, conservation of environment and the social related issues. Mining industry needs to design convenient management tools for the protection of environment in order to continue ply its vital role, using clean technologies and also by training the required workforce. In fact sustainable development in mining industry helps to achieve economic and social progress in country. In developing countries, in particular Iran that benefits from the existence of diverse mineral resources, if SD principals is not considered the industry  not only will face problems in its progress but also encounter several social and economic difficulties. In the present study, the main goals are focused on the mining industry and mineral resources roles in SD and the challenges of mining and mineral industry to reach a sustainable status are discussed. Furthermore, some mines that have been faced to SD challenges are investigated as case studies. Finally, a general framework for companies that pursue sustainable activity is presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mining industry
  • Sustainable development
  • Economy
  • Society
  • Environment
[1]     UNESCO. (2002). “Report of the World Summit on Sustainable Development (WSSD)”. Johannesburg, South Africa, from 26 August - 4 September, www.un.org.
[2]     Botin, J. A. (2009). “Sustainable Management of Mining Operations”. Society for Mining, Metallurgy, and Exploration, pp. 49, ISBN 13: 978-0-87335-267-3.
[3]     Breaking new ground. (2002). “The Report of the Mining, Minerals and Sustainable Development Project”. Earthscan, ISBN: 1 85383 907 8.
[4]     Environmental and Energy Study Institute. (2006). “Industrial Energy Efficiency: Using new technologies to reduce energy use in industry and manufacturing”.Available at: www.issuelab.org.
[5]     United Nations. (1987). “Our Common Future: report of the World Commission on Environment and Development”. http://www.un-documents.net, ISBN: 019282080X.
[6]     قربانی، م.؛ 1381؛ "دیباچهای بر زمینشناسی اقتصادی ایران"،  سازمان زمین شناسی کشور، ص 30-12.
[7]     شرکت ملی نفت ایران، www.nioc.ir.
[8]     Worldometers. (2017). “Energy”. www.worldometers.info.
[9]     آمار معادن ایران؛ 1394؛ وبسایت سازمان آمار ایران، www.amar.org.ir.
[10]  International council on mining and metals. (2012). “The role of mining in national economies”. Available at www.icmm.com.
[11]  U.S. Geological Survey. (2015). “Mineral commodity summaries”. Available at http://dx.doi.org.
[12]  اطلاعات معادن ایران؛ 1395؛ وبسایت اطلاعرسانی معادن ایران، www.iranmining.com.
[13]  مصرف انرژی در صنعت؛ 1395؛ سازمان بهره‌وری انرژی ایران، www.saba.org.ir.
[14]  Henry, K. (2015). “Tips for Reducing Energy Consumption in the Mining Industry”. Available at www.energymanagertoday.com.
[15]  Hilson, G., and Murck, B. (2000). “Sustainable development in the mining industry: clarifying the corporate perspective”. Resource Policy, 26(4): 227-238.
[16]  Paulina, S. (2008). “From dependency to sustainability: building capacity for economic development: a case study on Ok Tedi”. Asia Development Bank, 20-40.
[17]  Dubinski, J. (2013). “Sustinable development of mining mineral resources”. Journal of Sustainable Mining, 12(1): 1-6.