نویسنده = جواد غلام نژاد
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه روش های طبقه بندی، شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون چندمتغیره در برآورد بازیابی فلز از بلوک کانسنگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1398

10.30479/jmre.2019.10997.1284

جواد غلام نژاد؛ رضا لطفیان؛ یوسف میرزاییان


2. مدلسازی زمین‌آماری تخریب پذیری توده‌سنگ مبتنی بر روش تجربی لابسچر در معدن سه‌چاهون

دوره 3، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 53-69

10.30479/jmre.2018.1447

علیرضا جبین پور؛ علیرضا یاراحمدی بافقی؛ جواد غلام نژاد