مدیریت ریسک زیست‌محیطی معدن سنگ آهن ماد کانسار، شهرستان خرمبید با استفاده از روش‌های تلفیقی EFMEA و ویلیام فاین

نویسندگان

1 دانشیار گروه محیط زیست، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران شمال

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه محیط زیست، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران شمال

چکیده

این تحقیق با هدف ارزیابی و مدیریت ریسک زیست­محیطی معدن سنگ آهن ماد کانسار واقع در شهرستان خرمبید استان فارس با استفاده از روش­های  تلفیقی EFMEA انجام شد. بدین منظور دو روش قیاسی ویلیام فاین و تجزیه و تحلیل حالات شکست و اثرات آن بر محیط زیست موسوم به EFMEA مورد استفاده قرار گرفت. بدین منظور نخست با شناسایی فعالیت­های معدن و محیط تحت اثر آن، برد سنجی مطالعه به انجام رسید. در ادامه با شناسایی عوامل موثر در ریسک با تاکید بر جنبه­های زیست­محیطی، بهداشتی و ایمنی، کاربرگ­های مربوط به روش­های EFMEA و ویلیام فاین به شکل جداگانه تکمیل شد. نتایج این تحقیق نشان داد که فعالیت تولید محصول با عدد الویت ریسک "96" واجد بالاترین میزان مخاطره در قالب روش EFMEA بود و در روش ویلیام فاین نیز همین فعالیت با آهنگ ریسک "360" در سطح ریسک بسیار بالا قرار گرفت. در پایان راهکارهایی به منظور مدیریت ریسک در معدن تحت بررسی پیشنهاد شد که مهمترین این اقدامات عبارت از ارزیابی مکانیسم­های ایمنی و تعیین حریم عملیاتی و در نظر گرفتن واحد مدیریت HSE در این معدن و اندازه­گیری و حذف گرد­و غبار به صورت آن­لاین، پایش تر از شدت صوت و پایش هوا و استفاده از مخازن مناسب نگهداری مایعات و اجرای طرح جامع مدیریت پسماند در معدن ماد کانسار بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Environmental risk management of Madkansar Iron Ore Mine in Khorambid County using EFMEA and William Fine integrated approach

نویسندگان [English]

  • SA. Jozi 1
  • SM. Mirsalimi 2
1 Associate Professor, Dept. of Environment, Islamic Azad University, North of Tehran Branch
2 M.Sc Student, Dept. of Environment, Islamic Azad University, North of Tehran Branch
چکیده [English]

The aim of this study is the Environmental risk management of Madkansar Mine in Khorambid County in Fars Province using EFMEA and William Fine integrated approach. The Environmental Failure Modes & Effects Analysis and William Fine method were used to investigate the risks of the mine. initially, the mining activities and the associated environmental impactswere identified to determine the scope of the study. Subsequently, with an emphasis on the environment, health and safety aspects, risk related factors were identified and listed in a separate worksheet of the William Fine and EFMEA methods. According to the results obtained from EFMEA method, “product manufacturing", with a risk priority number of 96, was found as the most risky activity. The same activity, with a risk priority number of 360, was also recognized for the William Fine method, which is also at a high level of risk. Finally, some strategies were proposed for risk management in ore mining. The most important of which include evaluation of safety mechanisms, and determination of operational privacy, establish of HSE Management Unit in the mine, online measurement and remove of dust, monitoring of air pollutants and equivalent sound level, air monitoring, the use of appropriate storage tanks for wastewater, and implementation of waste management programes in Madkansar Iron Ore Mine.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Risk management
  • iron ore mine
  • operational phase
  • EFMEA Method
  • William Fine method
  • Madkansar Iron Ore Mine
[1]     جوزی، سید علی؛ 1387؛ "ارزیابی و مدیریت ریسک"، نشردانشگاه آزاد اسلامی، ص 354.

[2]     Marathi, M. (2010). “Rapid Environmental impact asse- ssment & environmental management plan report”, International conference of Environmental Science & Technology, 18- 22 March, Napoli, Italy, 88-89.

[3]     Adriana Alves, P. (2008). “Effects of iron-ore mining and processing on metal bioavailability in a tropical coastal lagoon”. International conference of Strategic Planning and Environment, 21- 23 June, Pampelona, Spain, 12-15.

[4]     Barens, W. etal. (2014). “Occupational Health & Safety- Risk Assessment in Michigan Steel Manufacturing by using of William Fine method”. Fuzzy Risk Assessment Journal, 3(11): 17-29.

[5]     Danielsson, M., and Gunnarsson, S. A. (2001). “Guideline  for Implementation of Environment failure Mode and Effect Analysis Method”. Marmait publish, Sofia, Bulagaria, pp. 127.

[6]     Muhlbauer, W. K. (2007). “Pipeline risk management ma- nual”. Gulf professional publishing, 2 Edition, USA, 427-428.