مطالعه رفتار جذب یون های رنیوم محلول های تک جزیی بر روی رزین پرولایت A170 با استفاده از مدلسازی تعادلی و سینتیکی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی معدن، مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب، دانشگاه ارومیه، ارومیه

2 استاد، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

3 پژوهشگر لیچینگ امور تحقیق و توسعه شرکت ملی صنایع مس ایران

چکیده

در این تحقیق برای تشریح مکانیزم و پدیده حاکم در انتقال یون‌های رنیوم بر روی تبادلگر پرولایت A170، از مدل‌های ایزوترم تعادلیوسینتیکی در شرایط استاتیکی (ناپیوسته) استفاده شد. به منظور درک کامل تعادل فرآیند جذب، چهار مدل جامع ایزوترم مورد بررسی قرار گرفت که در حالت کلی نتایج نشان داد که ایزوترم‌های کاربردی، پیش‌بینی خوبی از تعادل سیستم دارند که از بین آن‌ها دو مدل فروندلیچ و D-R تطابق مناسب‌تری با داده‌های آزمایشگاهی نشان دادند(99/0 R2>). همچنین در این شرایط بیشترین ظرفیت جذب محاسبه شده از مدل لانگمور برای یون‌های یاد شده 67/166 میلی‌گرم/ گرم به دست آمد. برای مطالعه سینتیک سیستم، مدل‌های شبه درجه اول، شبه درجه دوم، نفوذ بین ذره‌ای و اولوویچ به کار گرفته شد. تحلیل داده‌های استخراجی نشان داد که از بین مدل‌های مورد بررسی، مدل شبه درجه دوم با بیشترین ضریب همبستگی می‌تواند سینتیک فرآیند جذب را پیش‌بینی کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation on Rhenium Ions Adsorption Properties from Single Component Solutions on Purolite A170 Resin by Equilibrium and Kinetics Modeling

نویسندگان [English]

  • M.B. Fathi 1
  • B. Rezai 2
  • M. Torabi 3
1 Assistant Professor, Dept. of Mining Engineering, Urmia University, Iran
2 Professor, Dept. of Mining and Metallurgical Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran
3 Researcher, R&D Department of National Iranian Copper Industries Co. NICICO, Iran
چکیده [English]

In present study kinetics and equilibrium isotherms models were used in static / batch technique to demonstrate phenomena involving in the process of Rhenium ions uptake on Purolite A170 ionite. In order to realize the adsorption mechanism, four widely used adsorption isotherm models were subjected in detail. The results suggested that in general all models applied generate a satisfactory fit on laboratory data but both Freundlich and D-R isotherm models showed the selectivity coefficient (R2) more than 0.99, and so they can be used to track the equilibrium of the process. Also, in current conditions the maximum monolayer coverage capacities (qm) from the Langmuir isotherm was calculated to be 166.67 mg/g. Modeling of the batch kinetic adsorption was performed by pseudo first order, pseudo second order, Elovich and Intraparticle diffusion equations. The analysis of the results showed that the pseudo second order model can define the adsorption rate properly than others.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Kinetics and isotherm models"
  • "rhenium"
  • "Purolite A70 resin"