تجزیه و تحلیل عملیات استخراج معدن خاک نسوز آباده به کمک شبیه سازی سیستم ترابری

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری استخراج معدن، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

2 استادیار مهندسی معدن، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

3 دانشیار مهندسی معدن، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

چکیده

عملیات تولیدی اصلی در اکثر معادن شامل حفاری، آتشباری، بارگیری و باربری است، بنابراین بهینه‌سازی هر بخش باعث افزایش سود و کاهش هزینه‌های معدنکاری می‌شود. حدود 50 تا 60 درصد هزینه‌های معدنکاری مربوط به ماشین‌آلات است و از این بین ماشین‌آلات بارگیری و باربری سهم عمده‌ای از هزینه‌ها را به خود اختصاص می‌دهند، در نتیجه به کارگیری صحیح ناوگان ترابری اهمیت ویژه‌ای دارد تا با افزایش بهره‌وری، هزینه‌های سیستم تولیدی نیز کاهش یابد. در این تحقیق با استفاده از روش شبیه‌سازی و بهره‌گیری از نرم‌افزار Arena، عملکرد سیستم فعلی تولید معدن خاک نسوز آباده مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که بهره‌وری ماشین‌آلات بارگیری موجود در معدن پایین است و با توجه به کمبود تعداد کامیون‌ها، این امر سبب افزایش هزینه‌های تولید شده است. در صورت به‌ کارگیری ماشین‌آلات با ظرفیت‌های بالا در عملیات استخراج، ضمن افزایش تولید، هزینه‌های تولید به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌یابد. همچنین با اعمال روش تخصیص انعطاف‌پذیر کامیون‌ها در مدل، مشخص شد در صورتی که از ماشین‌آلات بارگیری و باربری متناسب استفاده شود، ضمن افزایش 4 تا 8 درصدی تولید با تعداد معین کامیون، هزینه‌های تولید نیز 5 تا 7 درصد کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of Production Operations in Abadeh Fireclay Mine by Simulating the Haulage System

نویسندگان [English]

  • S. Alamdari 1
  • M.H. Basiri 2
  • M. Ataeepour 3
1 Ph.D Student, Dept. of Mining Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Dept. of Mining Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Dept. of Mining Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

The main production operations in most mines are drilling, blasting, loading, and hauling. Therefore, the optimization of each part causes an increase in profits and a decrease in mining costs. About 50 to 60 percent of mining costs are related to machinery, and the major share of them belong to loading and hauling machine. So, the correct utilization of the haulage fleet is very important step to increase productivity and to reduce production costs of the systems. In this study, by using simulation method and utilization of Arena software, the operation of the current production system of Abadeh Fireclay mine have been studied. Results showed that the productivity of loading machines in mine is low and due to the shortage of trucks the unit production costs of haulage system be increased.  By using the high-capacity machines in mining operations, mine production will be increased and also production costs will be reduced significantly. Moreover, when flexible dispatching approach is used with proportionate loading and hauling machines, production will incr ease by 4 to 8 percent with a given number of trucks and also production costs will decrease by 5 to 7 percent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mines production operation
  • Haulage fleet
  • Simulation
  • Flexible allocation
  • Abadeh Fireclay mine