دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی-پژوهشی

1. رتبه بندی ریسک احداث مکانیزه تونل های بزرگ مقطع با روش های تصمیم گیری چندمعیاره فازی در تونل غربی البرز آزادراه تهران- شمال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1398

10.30479/jmre.2019.10682.1262

علی رضا اکبری؛ شکراله زارع؛ محمد عطایی


2. به کارگیری روش SWARA-MOORA به منظور تهیه نقشه پتانسیل معدنی مس در ورقه 1:100000 ابهر، ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1398

10.30479/jmre.2019.10748.1268

یوسف بهرامی؛ حسین حسنی؛ عباس مقصودی قره بلاغ


3. طراحی و اعتبارسنجی مدل آموزش بهداشت، ایمنی، محیط‌زیست و انرژی در صنایع معدنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1398

10.30479/jmre.2019.10720.1271

سحر رشیدی؛ رسول یاراحمدی؛ سید محمد شبیری؛ مرتضی منصوریان


4. مقایسه روش های طبقه بندی، شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون چندمتغیره در برآورد بازیابی فلز از بلوک کانسنگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1398

10.30479/jmre.2019.10997.1284

جواد غلام نژاد؛ رضا لطفیان؛ یوسف میرزاییان


5. افزایش کارایی فیلتر خلأ نواری مجتمع معدنی گل گهر با استفاده از پارامترهای فرآیندی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1398

10.30479/jmre.2019.11194.1290

احمد آذرگون جهرمی؛ حجت نادری؛ محمد قره داغی


6. اصلاح طراحی آسترهای دیواره ورودی و خروجی در آسیاهای خشک نیمه خودشکن مجتمع معدنی گل گهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1398

10.30479/jmre.2019.11235.1292

صمد بنیسی؛ علیرضا حسنخویی؛ مصطفی مالکی مقدم؛ احسان ارغوانی؛ امیر حاجی زاده؛ محمد ابراهیم برزگر


7. Fusing sequential gaussian simulation and fractal analysis for mapping of zonation in Haftcheshmeh porphyry copper deposit, NW Iran

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1398

10.30479/jmre.2019.10686.1263

محمد جعفر محمد زاده؛ Pariya Mohebbi


8. Geochemical System Modeling for Cu-Au Deposit Based on Self-Organizing Map (SOM) in Valezir Area, Meshginshahr, NW of Iran

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1398

10.30479/jmre.2020.12474.1370

آینور ناصری؛ Pariya Mohebbi؛ خدیجه اللهیاری؛ آرزو دواتگر


یادداشت فنی

9. رتبه‌بندی عوامل موثر بر حوادث انفجار با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1397

10.30479/jmre.2019.9093.1153

مسعود منجزی؛ حسام دهقانی؛ محمدرضا عجم زاده؛ سعید احمدیان


10. توسعه روشی کاربردی برای تعیین پارامترهای ژئومکانیکی توده ‏سنگ با در نظر گرفتن عدم قطعیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1397

10.30479/jmre.2019.9198.1160

مهدی محمدی


11. مطالعات آماری منابع کرومیت ایران به منظور شناسایی بازار های هدف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1398

10.30479/jmre.2019.9524.1187

رضا احمدی؛ صابر درخش


12. انتخاب بهینه مته حفاری در سازندهای سروک و آسماری با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1398

10.30479/jmre.2019.9722.1202

آرش ابراهیم آبادی؛ سیاوش مرادی


13. کنترل عقب زدگی و بهبود پارامترهای فنی و اقتصادی معدن سنگ آهن میشدوان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1398

10.30479/jmre.2019.10436.1251

حسن بخشنده امنیه؛ ابراهیم عارف مند؛ مهدی پورقاسمی