دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

یادداشت فنی

1. مدل‌سازی عددی تأثیر فاصله‌داری و زاویه داری درزه Y شکل نزدیک بار کششی میل مهار بر رشد ترک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1397

10.30479/jmre.2019.8968.1140

وهاب سرفرازی؛ محمدرضا عجم زاده


2. رتبه‌بندی عوامل موثر بر حوادث انفجار با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1397

10.30479/jmre.2019.9093.1153

مسعود منجزی؛ حسام دهقانی؛ محمدرضا عجم زاده؛ سعید احمدیان


3. توسعه روشی کاربردی برای تعیین پارامترهای ژئومکانیکی توده ‏سنگ با در نظر گرفتن عدم قطعیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1397

10.30479/jmre.2019.9198.1160

مهدی محمدی


4. مطالعات آماری منابع کرومیت ایران به منظور شناسایی بازار های هدف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1398

10.30479/jmre.2019.9524.1187

رضا احمدی؛ صابر درخش


5. انتخاب بهینه مته حفاری در سازندهای سروک و آسماری با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1398

10.30479/jmre.2019.9722.1202

آرش ابراهیم آبادی؛ سیاوش مرادی


علمی-پژوهشی

6. مطالعه رفتار جذبی گیاهان منتخب در معدن مس دره زرشک به منظور گیاه پالایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1398

10.30479/jmre.2019.9954.1215

سارا رضایی؛ فرهاد محمدتراب


8. شبیه سازی تاثیر تغییرات فشار محیط بر عملکرد جداکننده دو مرحله ای واسطه سنگین آزمایشگاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1398

10.30479/jmre.2019.10142.1232

محسن آقایی؛ رضا دهقان


9. ارائه روشی برای کنترل راستای پیشروی استخراج تخریب بلوکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1398

10.30479/jmre.2019.10359.1246

فرشاد نژادشاه محمد؛ محمد باقر فتحی


یادداشت فنی

10. کنترل عقب زدگی و بهبود پارامترهای فنی و اقتصادی معدن سنگ آهن میشدوان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1398

10.30479/jmre.2019.10436.1251

حسن بخشنده امنیه؛ ابراهیم عارف مند؛ مهدی پورقاسمی


علمی-پژوهشی

11. کاهش قابل توجه در قیمت تمام شده با تغییر روش حفر از آتشکاری به مکانیکی بر اساس ویژگی های توده سنگ در معدن سنگ آهک سردار بوکان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1398

10.30479/jmre.2019.10495.1252

گلسا صادق اسلام؛ حسن مومیوند


12. پیش‌بینی برق دستگاه برش اره برای سنگ ساختمانی با روش فازی چندمتغیره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1398

10.30479/jmre.2019.10547.1258

رضا میکائیل؛ محمد عطایی؛ وحید سبزی؛ امیر جعفرپور


13. رتبه بندی ریسک احداث مکانیزه تونل های بزرگ مقطع با روش های تصمیم گیری چندمعیاره فازی در تونل غربی البرز آزادراه تهران- شمال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1398

10.30479/jmre.2019.10682.1262

علی رضا اکبری؛ شکراله زارع؛ محمد عطایی


14. استفاده از روش فرکتالی طیف توان در تهیه نقشه های آنومالی ژئوشیمیایی کانسار طلا- آنتیموان ساریگونای کردستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1398

10.30479/jmre.2019.10721.1265

حمید گرانیان؛ سید حسن طباطبایی


15. به کارگیری روش SWARA-MOORA به منظور تهیه نقشه پتانسیل معدنی مس در ورقه 1:100000 ابهر، ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1398

10.30479/jmre.2019.10748.1268

یوسف بهرامی؛ حسین حسنی؛ عباس مقصودی قره بلاغ


16. طراحی و اعتبارسنجی مدل آموزش بهداشت، ایمنی، محیط‌زیست و انرژی در صنایع معدنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1398

10.30479/jmre.2019.10720.1271

سحر رشیدی؛ رسول یاراحمدی؛ سید محمد شبیری؛ مرتضی منصوریان


17. اثر مکانیزم نرم کنی کنسانتره آهن معدن گل گهر بر شاخص های کیفی گندله خام تولیدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1398

10.30479/jmre.2019.10770.1272

کیان معتمدی؛ سعید زندوکیلی؛ امیر حاجی زاده عمران


18. مقایسه روش های طبقه بندی، شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون چندمتغیره در برآورد بازیابی فلز از بلوک کانسنگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1398

10.30479/jmre.2019.10997.1284

جواد غلام نژاد؛ رضا لطفیان؛ یوسف میرزاییان


19. افزایش کارایی فیلتر خلأ نواری مجتمع معدنی گل گهر با استفاده از پارامترهای فرآیندی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1398

10.30479/jmre.2019.11194.1290

احمد آذرگون جهرمی؛ حجت نادری؛ محمد قره داغی


20. اصلاح طراحی آسترهای دیواره ورودی و خروجی در آسیاهای خشک نیمه خودشکن مجتمع معدنی گل گهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1398

10.30479/jmre.2019.11235.1292

صمد بنیسی؛ علیرضا حسنخویی؛ مصطفی مالکی مقدم؛ احسان ارغوانی؛ امیر حاجی زاده؛ محمد ابراهیم برزگر