دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی-پژوهشی

1. تعیین ابعاد بهینه بلوک ها در ارزیابی ذخیره کانسار سرب و روی کوشک با روش های شبیه سازی و کریجینگ شاخص

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1399

10.30479/jmre.2020.10545.1257

ریحانه السادات بهشتی؛ فرهاد محمدتراب


2. مطالعه الگوی شکست درزه های ناممتد عمود بر هم زیر بار نقطه ای برنده TBM با آزمون آزمایشگاهی و روش اجزای محدود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1399

10.30479/jmre.2020.11307.1299

وهاب سرفرازی؛ شادمان محمدی بلبان اباد


3. تحلیل حساسیت مدل‌های پیش‌بینی عملکرد ماشین حفر تمام مقطع در تونل انتقال آب لار-کلان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1399

10.30479/jmre.2020.11452.1314

محسن سرداری؛ شکراله زارع؛ مسعود مزرعه لی


4. بررسی کاهش میزان گوگرد کنسانتره‌ منتیتی کارخانه تغلیظ سنگ ‌آهن همدان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1399

10.30479/jmre.2020.11636.1321

رامین حق محمدی پسند؛ جواد وظیفه مهربانی؛ پرویز پورقهرمانی


5. تعیین نشانگرهای لرزه ای پردازش دامنه در برابر دورافت برای شناسایی لایه های گازدار با وارون سازی تقریب "شوی"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1399

10.30479/jmre.2020.12033.1338

فاطمه قدیمی؛ سعید مجدی فر؛ محسن همتی چگنی


6. استفاده از ابعاد و شکل هندسی دانه های سنگ مخزن برای تصحیح مقادیر پتروفیزیکی با شبیه سازی فضای متخلخل بین دانه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1399

10.30479/jmre.2020.12041.1340

مجتبی رحیمی؛ خسرو قاسمی


7. استحصال سریم اکسید از مخلوط عناصر نادر خاکی حاصل از کنسانتره فسفات اسفوردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1399

10.30479/jmre.2020.12123.1342

سعید مهدی یانی؛ محمود عبدالهی؛ فراز سلطانی


9. مدلسازی پتانسیل معدنی ذخایر کرومیت انبانه‌ای در کمربند افیولیتی جنوب نیشابور با تحلیل مولفه‌های مستقل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1399

10.30479/jmre.2020.12185.1348

حامد فضلیانی؛ ابوالقاسم کامکار روحانی؛ علیرضا عرب امیری


10. ارزیابی عملکرد جداکننده واسطه سنگین تری فلوی کارخانه فرآوری زغالسنگ طبس برمبنای مطالعات آزمایشگاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1399

10.30479/jmre.2020.12223.1350

رضا دهقان؛ مسعود نوری


11. بازیافت نقره از لجن آندی مس سرچشمه برای سنتز سبز نانوکامپوزیت نقره دار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1399

10.30479/jmre.2020.12252.1355

پیمان محمدزاده جهانی؛ علی بهراد وکیل آباد؛ هوشنگ حمیدیان؛ مائده جعفری؛ سمیه آییژ


12. بررسی تحلیلی ساختار نمونه های آسفالتن متعلق به نفت مخزن سازند سروک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1399

10.30479/jmre.2020.12298.1358

زهرا صادق طبقی؛ احمد رضا ربانی؛ عبدالحسین همتی سراپرده


13. تاثیر باران های اسیدی بر خواص فیزیکی و مکانیکی سنگ تراورتن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1399

10.30479/jmre.2020.12334.1362

مهدی حسینی؛ دانیال فخری


14. تحلیل بهره وری نیروی کار در معادن ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1399

10.30479/jmre.2020.12360.1363

لطفعلی عاقلی


15. ارزیابی اقتصادی روش استخراج تخریب بلوکی با توجه به محدودیت عیار کارخانه فراوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1399

10.30479/jmre.2020.12435.1369

محمد باقر فتحی؛ فرشاد نژادشاه محمد؛ سجاد چهره قانی


16. بازیابی ایتریم و یوروپیم از پودر مورد استفاده در لامپ های فلورسنت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1399

10.30479/jmre.2020.12500.1372

اکبر پارسی؛ محمد رضا خالصی؛ احمد Khodadadi


17. ارزیابی اولیه وضعیت عناصر نادر خاکی معدن فسفات اسفوردی با روش ضریب چشم انداز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1399

10.30479/jmre.2020.12498.1383

مجتبی شمس‌الدین میگونی؛ محمد لطفی؛ پیمان افضل؛ نیما نظافتی؛ مریم کارگر راضی


18. شبیه سازی جریان در هیدروسیکلون تک فازی با دینامیک سیالات محاسباتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1399

10.30479/jmre.2020.12728.1384

محمد مسینایی؛ سیدابوذر فنایی؛ مجید هدایتی فرد


علمی-پژوهشی انگلیسی

19. Combining sequential gaussian simulation and fractal analysis for mapping of Cu concentration in Haftcheshmeh porphyry copper

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1399

10.30479/jmre.2019.10686.1263

محمد جعفر محمد زاده؛ Pariya Mohebbi


20. Investigating the effects of rock failure mechanism on its bearing capacity using the three dimensional particle flow code (PFC3D)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1399

10.30479/jmre.2019.10985.1283

ساسان سپهری؛ رضا شیرین آبادی؛ نوید حسینی علایی؛ احسان موسوی؛ امیرحسین بانگیان تبریزی


21. Regional geochemical exploration for Cu-Au Deposit Based on Self-Organizing Map (SOM) in Valezir Area, Meshginshahr, NW of Iran

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1399

10.30479/jmre.2020.12474.1370

آینور ناصری؛ Pariya Mohebbi؛ خدیجه اللهیاری؛ آرزو دواتگر


22. شناسایی ناحیه های غنی شده سوپژن و هیپوژن با روشهای فرکتالی و تحلیل فاکتوری مرحله ای در کانسار مس پورفیری میلویه جنوب شرقی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1399

10.30479/jmre.2020.13245.1409

محمدرضا جعفری؛ نویدرضا احمدی؛ محمدرضا اسپهبد؛ نادر کهنسال قدیم وند


یادداشت فنی

23. توسعه روشی کاربردی برای تعیین پارامترهای ژئومکانیکی توده ‏سنگ با در نظر گرفتن عدم قطعیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1397

10.30479/jmre.2019.9198.1160

مهدی محمدی


24. مطالعات آماری منابع کرومیت ایران به منظور شناسایی بازار های هدف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1398

10.30479/jmre.2019.9524.1187

رضا احمدی؛ صابر درخش


25. انتخاب بهینه مته حفاری در سازندهای سروک و آسماری با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1398

10.30479/jmre.2019.9722.1202

آرش ابراهیم آبادی؛ سیاوش مرادی


26. کنترل عقب زدگی و بهبود پارامترهای فنی و اقتصادی معدن سنگ آهن میشدوان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1398

10.30479/jmre.2019.10436.1251

حسن بخشنده امنیه؛ ابراهیم عارف مند؛ مهدی پورقاسمی