موضوعات = اقتصاد و مدیریت منابع معدنی
تعداد مقالات: 3
1. مطالعات آماری منابع کرومیت ایران به منظور شناسایی بازار های هدف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1398

10.30479/jmre.2019.9524.1187

رضا احمدی؛ صابر درخش


2. تحلیل نتایج آزمون مدل ساختاری موانع توسعه صنعت و تجارت سنگ

دوره 3، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 41-55

10.30479/jmre.2019.1582

محمد حیاتی؛ حدیث پورجمشیدی