موضوعات = استخراج مواد معدنی
تعداد مقالات: 12
1. رتبه بندی ریسک احداث مکانیزه تونل های بزرگ مقطع با روش های تصمیم گیری چندمعیاره فازی در تونل غربی البرز آزادراه تهران- شمال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1398

10.30479/jmre.2019.10682.1262

علی رضا اکبری؛ شکراله زارع؛ محمد عطایی


2. مقایسه روش های طبقه بندی، شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون چندمتغیره در برآورد بازیابی فلز از بلوک کانسنگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1398

10.30479/jmre.2019.10997.1284

جواد غلام نژاد؛ رضا لطفیان؛ یوسف میرزاییان


3. ارائه روشی برای کنترل راستای پیشروی استخراج تخریب بلوکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1398

10.30479/jmre.2019.10359.1246

فرشاد نژادشاه محمد؛ محمد باقر فتحی


4. کنترل عقب زدگی و بهبود پارامترهای فنی و اقتصادی معدن سنگ آهن میشدوان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1398

10.30479/jmre.2019.10436.1251

حسن بخشنده امنیه؛ ابراهیم عارف مند؛ مهدی پورقاسمی


6. مدل پیشنهادی برای اصلاح روش نیوتن- رافسون در تحلیل شبکه های تهویه

دوره 4، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 17-34

10.30479/jmre.2019.10169.1234

ابراهیم الهی زینی؛ فرهنگ سرشکی؛ رضا خالوکاکایی


7. مقایسه عملکرد نرم‌افزارهای تجاری در تعیین توزیع دانه‌بندی سنگ حاصل از انفجار

دوره 4، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 51-65

10.30479/jmre.2019.8892.1136

سید محمود معصومی نسب؛ سید محمد اسماعیل جلالی؛ مهدی نوروزی


8. تجزیه و تحلیل عملیات استخراج معدن خاک نسوز آباده به کمک شبیه سازی سیستم ترابری

دوره 4، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 37-50

10.30479/jmre.2019.10060.1224

صابر علمداری؛ محمد حسین بصیری؛ مجید عطایی پور


10. ارزیابی و مدیریت ریسک ایمنی با روش تحلیل سلسله مراتبی فازی در معادن روبازکرومیت فاریاب

دوره 4، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 57-72

10.30479/jmre.2019.9283.1166

محمدرضا عامری سیاهوئی؛ محمد عطایی؛ فرهنگ سرشکی؛ رامین رفیعی