موضوعات = فرآوری مواد معدنی
تعداد مقالات: 13
1. اصلاح طراحی آسترهای دیواره ورودی و خروجی در آسیاهای خشک نیمه خودشکن مجتمع معدنی گل گهر

دوره 5، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 141-164

10.30479/jmre.2019.11235.1292

علیرضا حسنخویی؛ مصطفی مالکی مقدم؛ احسان ارغوانی؛ امیر حاجی زاده؛ محمد ابراهیم برزگر؛ صمد بنیسی


2. افزایش کارایی فیلتر خلاء نواری مجتمع معدنی گل گهر با استفاده از پارامترهای فرآیندی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 119-139

10.30479/jmre.2019.11194.1290

احمد آذرگون جهرمی؛ حجت نادری؛ محمد قره داغی


4. بررسی پارامترهای موثر بر فلوتاسیون کانی کربناته سرب در مقیاس آزمایشگاهی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 87-103

10.30479/jmre.2019.9578.1195

معبود عسگری مهرآبادی؛ محمد کارآموزیان


5. موازنه جرم و عیب‌یابی مدار فرآوری سرب و روی کوشک

دوره 4، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 107-132

10.30479/jmre.2019.9573.1196

قاسم حیدری؛ جواد وظیفه مهربانی؛ بهنام باقری


6. توسعه شبیه‌ساز وضعیت آزادشدگی کانی ها در آسیاهای گلوله ای

دوره 4، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 93-105

10.30479/jmre.2019.9557.1191

مهدی حسینی جیردهی؛ سید محمد رضویان


8. بررسی حذف آهن در مدار 0-3 میلی‌متر کارخانه فرآوری خاک‌نسوز سمیرم

دوره 4، شماره 1، بهار 1398، صفحه 117-133

10.30479/jmre.2019.9394.1176

محمد رضا صمدزاده یزدی؛ عبداله فیروزی


9. افزایش کارآیی آسترهای آسیای گلوله‌ای با شبیه‌سازی مسیر حرکت گلوله و ماده معدنی در مدار فرآوری مجتمع مس‌سرچشمه

دوره 4، شماره 1، بهار 1398، صفحه 135-148

10.30479/jmre.2019.9398.1177

سعید زارع؛ مصطفی مالکی مقدم؛ احسان ارغوانی؛ علی‌رضا قاسمی؛ صمد بنیسی


11. افزایش بازیابی روی در مدار فلوتاسیون کانسنگ سرب و روی باما با بهبود توزیع مواد شیمیایی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 93-106

10.30479/jmre.2019.1585

مجید مهدوی امین؛ غلامعباس پارساپور؛ عبدالرحیم فروتن


13. سولفورزدایی کنسانتره سنگ ‌آهن سنگان به روش فلوتاسیون

دوره 3، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 77-86

10.30479/jmre.2018.1523

سپیده جوانشیر؛ محمد مسینایی؛ محمد توکلی