موضوعات = اکتشاف مواد معدنی
تعداد مقالات: 8
1. به کارگیری روش SWARA-MOORA به منظور تهیه نقشه پتانسیل معدنی مس در ورقه 1:100000 ابهر، ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1398

10.30479/jmre.2019.10748.1268

یوسف بهرامی؛ حسین حسنی؛ عباس مقصودی قره بلاغ


5. بررسی و تطبیق داده‌های ژئوفیزیکی با دگرسانی‌ها در کانسار مس علی‌آباد دامک

دوره 4، شماره 1، بهار 1398، صفحه 21-43

10.30479/jmre.2019.9473.1184

مهدی بمانی؛ سید حسین مجتهدزاده؛ عبدالحمید انصاری