کلیدواژه‌ها = روش نیوتن- رافسون
تعداد مقالات: 1
1. مدل پیشنهادی برای اصلاح روش نیوتن- رافسون در تحلیل شبکه های تهویه

دوره 4، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 17-34

10.30479/jmre.2019.10169.1234

ابراهیم الهی زینی؛ فرهنگ سرشکی؛ رضا خالوکاکایی