کلیدواژه‌ها = DFN
تعداد مقالات: 2
1. تعیین تانسور هدایت هیدرولیکی توده سنگ ناهمسانگرد مغار سد رودبار لرستان

دوره 4، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 81-97

10.30479/jmre.2019.9616.1199

سجاد علیزاده کاکلر؛ فرامرز دولتی ارده جانی


2. بررسی عددی پارامترهای مؤثر بر نشت سیال از کارگاه های استخراج UCG

دوره 4، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 35-57

10.30479/jmre.2019.10143.1236

علی حیدری؛ سید محمد اسماعیل جلالی؛ مهدی نوروزی