کلیدواژه‌ها = "تانسور هدایت هیدرولیکی"
تعداد مقالات: 1
1. تعیین تانسور هدایت هیدرولیکی توده سنگ ناهمسانگرد مغار سد رودبار لرستان

دوره 4، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 81-97

10.30479/jmre.2019.9616.1199

سجاد علیزاده کاکلر؛ فرامرز دولتی ارده جانی