کلیدواژه‌ها = پاکسازی خاک
تعداد مقالات: 1
1. اثر زمان و اسیدیته در بهبود کارایی روش الکتروکینتیک برای پاکسازی خاک آلوده به کروم

دوره 4، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 111-125

10.30479/jmre.2019.9945.1213

افشین نصیری؛ احمد جمشیدی زنجانی؛ احمد خدادادی دربان