کلیدواژه‌ها = گوگردزدایی
تعداد مقالات: 2
1. سولفورزدایی کنسانتره سنگ ‌آهن سنگان به روش فلوتاسیون

دوره 3، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 77-86

10.30479/jmre.2018.1523

سپیده جوانشیر؛ محمد مسینایی؛ محمد توکلی


2. مطالعه تاثیر متقابل متغیرهای عملیاتی فلوتاسیون ستونی با ویژگی‌های تصاویر کف

دوره 3، شماره 1، بهار 1397، صفحه 59-76

10.30479/jmre.2018.1391

مهدی ایران نژاد؛ فردیس نخعی؛ سیما محمدنژاد