کلیدواژه‌ها = رتبه‌بندی
تعداد مقالات: 1
1. رتبه‌بندی عوامل موثر بر حوادث انفجار با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 77-92

10.30479/jmre.2019.9093.1153

مسعود منجزی؛ حسام دهقانی؛ محمدرضا عجم زاده؛ سعید احمدیان