نویسنده = محمد مسینایی
تعداد مقالات: 3
2. سولفورزدایی کنسانتره سنگ ‌آهن سنگان به روش فلوتاسیون

دوره 3، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 77-86

10.30479/jmre.2018.1523

سپیده جوانشیر؛ محمد مسینایی؛ محمد توکلی


3. بررسی کارایی مدارهای جدایش مغناطیسی واحدهای 2 و6 مجتمع سنگ‌آهن سنگان

دوره 1، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 13-20

اسماعیل خفاجه؛ علی بهنام‌فرد؛ محمد مسینایی