نویسنده = سید محمد اسماعیل جلالی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی عددی پارامترهای مؤثر بر نشت سیال از کارگاه های استخراج UCG

دوره 4، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 35-57

10.30479/jmre.2019.10143.1236

علی حیدری؛ سید محمد اسماعیل جلالی؛ مهدی نوروزی


2. مقایسه عملکرد نرم‌افزارهای تجاری در تعیین توزیع دانه‌بندی سنگ حاصل از انفجار

دوره 4، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 51-65

10.30479/jmre.2019.8892.1136

سید محمود معصومی نسب؛ سید محمد اسماعیل جلالی؛ مهدی نوروزی


3. اولویت بندی معادن مس اکسیده در استان سمنان برای سرمایه گذاری با استفاده از روش شباهت به گزینه ایده آل

دوره 2، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 37-51

عادل متحدی؛ محمد محمدی بهبود؛ سید محمد اسماعیل جلالی


4. ارایه یک الگوریتم فراگیر برای بهینه سازی محدوده ی استخراج زیرزمینی

دوره 2، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-17

وحید نیک بین؛ سید محمد اسماعیل جلالی؛ حسین میرزائی نصیرآباد