نویسنده = رضا میکائیل
تعداد مقالات: 3
1. پیش‌بینی برق دستگاه برش اره برای سنگ ساختمانی با روش فازی چندمتغیره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1398

10.30479/jmre.2019.10547.1258

رضا میکائیل؛ محمد عطایی؛ وحید سبزی؛ امیر جعفرپور