نویسنده = احمد خدادادی دربان
تعداد مقالات: 2
1. اثر زمان و اسیدیته در بهبود کارایی روش الکتروکینتیک برای پاکسازی خاک آلوده به کروم

دوره 4، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 111-125

10.30479/jmre.2019.9945.1213

افشین نصیری؛ احمد جمشیدی زنجانی؛ احمد خدادادی دربان


2. بررسی حذف فلزات سرب و مس از پساب شبیه سازی شده کارخانه مس سونگون با جاذب هماتیت

دوره 4، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 135-149

10.30479/jmre.2019.9757.1205

صیام نوبری؛ احمد خدادادی دربان؛ احمد جمشیدی زنجانی