نویسنده = مهدی حسینی
تعداد مقالات: 3
1. مطالعه آزمایشگاهی اثر تنش حرارتی بر فشار شکست هیدرولیکی ماسه سنگ لوشان

دوره 4، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 73-91

10.30479/jmre.2019.9861.1208

مهدی حسینی؛ پارمیدا افتخاری؛ پرستو شهریزاد