نویسنده = احمد رضا ربانی
تعداد مقالات: 5
1. بررسی تحلیلی ساختار نمونه های آسفالتن متعلق به نفت مخزن سازند سروک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1399

10.30479/jmre.2020.12298.1358

زهرا صادق طبقی؛ احمد رضا ربانی؛ عبدالحسین همتی سراپرده


4. مطالعه ژئوشیمیایی گاز و میعانات گازی مخازن دالان و کنگان

دوره 1، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 33-46

احمد رضا ربانی؛ محمدحسین صابری