نویسنده = احمد رضا ربانی
تعداد مقالات: 4
3. مطالعه ژئوشیمیایی گاز و میعانات گازی مخازن دالان و کنگان

دوره 1، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 33-46

احمد رضا ربانی؛ محمدحسین صابری