نویسنده = علیرضا یاراحمدی بافقی
تعداد مقالات: 1
1. مدلسازی زمین‌آماری تخریب پذیری توده‌سنگ مبتنی بر روش تجربی لابسچر در معدن سه‌چاهون

دوره 3، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 53-69

10.30479/jmre.2018.1447

علیرضا جبین پور؛ علیرضا یاراحمدی بافقی؛ جواد غلام نژاد