نویسنده = غلامعباس پارساپور
تعداد مقالات: 1
1. افزایش بازیابی روی در مدار فلوتاسیون کانسنگ سرب و روی باما با بهبود توزیع مواد شیمیایی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 93-106

10.30479/jmre.2019.1585

مجید مهدوی امین؛ غلامعباس پارساپور؛ عبدالرحیم فروتن