نویسنده = مهدی نوروزی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی عددی پارامترهای مؤثر بر نشت سیال از کارگاه های استخراج UCG

دوره 4، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 35-57

10.30479/jmre.2019.10143.1236

علی حیدری؛ سید محمد اسماعیل جلالی؛ مهدی نوروزی


2. مقایسه عملکرد نرم‌افزارهای تجاری در تعیین توزیع دانه‌بندی سنگ حاصل از انفجار

دوره 4، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 51-65

10.30479/jmre.2019.8892.1136

سید محمود معصومی نسب؛ سید محمد اسماعیل جلالی؛ مهدی نوروزی