نویسنده = رضا شکورشهابی
تعداد مقالات: 2
2. امکان‌سنجی انتقال باطله‌های معدن روباز انگوران از طریق حفریات موجود زیرزمینی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 25-38

عباس تدین منصوری؛ رضا شکور شهابی؛ فرهاد صمیمی نمین؛ محمد حسین خانی خرشکی؛ بهمن کارگر