نویسنده = امیر جعفرپور
تعداد مقالات: 3
1. پیش‌بینی برق دستگاه برش اره برای سنگ ساختمانی با روش فازی چندمتغیره

دوره 5، شماره 1، بهار 1399، صفحه 59-76

10.30479/jmre.2019.10547.1258

رضا میکائیل؛ محمد عطایی؛ وحید سبزی؛ امیر جعفرپور