نویسنده = امیر جعفرپور
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی معیارهای اثرگذار بر متان زدایی معادن زیرزمینی زغالسنگ با مدلسازی ساختاری تفسیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1398

10.30479/jmre.2019.10201.1238

امیر جعفرپور؛ مهدی نجفی


2. پیش‌بینی برق دستگاه برش اره برای سنگ ساختمانی با روش فازی چندمتغیره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1398

10.30479/jmre.2019.10547.1258

رضا میکائیل؛ محمد عطایی؛ وحید سبزی؛ امیر جعفرپور